Filtrowanie danych

Szukanie Informacji za Pomocą Filtrowania Wykonywane Jest .

Filtrowanie danych

Filtrowanie danychFiltrowanie danych

Filtrowanie danych

Szukanie informacji za pomocą filtrowania wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.


Filtrowanie wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.Wprowadzenie warunku filtrowania wymaga edycji pola, dla którego filtrowanie będzie wykonywane. Pole edytowane jest przez kliknięcie.
Deklaracja warunków filtrowania oraz dostępne warunki filtrowania są zależne od typu pola. W polu znakowym należy zapisać znak lub ciąg znaków, w polu numerycznym - liczbę. Kliknięcie ikony filtrowania wyświetla listę przewidywanych warunków filtrowania oraz dostępne funkcje.
Wybrany warunek filtrowania należy zaznaczyć przez kliknięcie. Po zdefiniowaniu warunku filtrowania należy wybrać Operację, która ma zostać wykonana.

;Warunki filtrowania kolumn tekstowych:

 • NIE USTAWIONE - brak określenie warunku filtrowania;
 • RÓWNY - filtrowanie wartości równych z zdefiniowanym znakiem lub ciągiem znaków;
 • RÓŻNY OD - Filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanego znaku lub ciągu znaków;
 • PASUJĄCY DO WZORCA - filtrowanie wartości zaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków;
 • NIE PASUJĄCY DO WZORCA - filtrowanie wartości niezaczynających się od podanego znaku lub ciągu znaków;
 • ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości zawierający znak lub ciąg znaków;
 • NIE ZAWIERAJĄCY -Filtrowanie wartości Nie zawierających znaku lub ciągu znaków;
 • BRAK - filtrowanie pustych pól;
 • JEST -Filtrowanie niepustych wartości;
 • PUSTE - filtrowanie pól pustych;
 • NIE PUSTE - filtrowanie pól niepustych.

Warunki filtrowania dla kolumn numerycznych różnią się od filtrowania kolumn tekstowych. Poniżej charakterystyka warunków filtrowania kolumn zawierających wartości numeryczne:

 • NIE USTAWIONE - bez warunku filtrowania;
 • WIĘKSZY LUB RÓWNY - filtrowanie wartości większych lub równych zdefiniowanej;
 • WIĘKSZY - Filtrowanie wartości większych od zdefiniowanej;
 • RÓWNY-filtrowanie wartości równych zdefiniowanej;
 • RÓŻNY OD - filtrowanie wartości różnych od zdefiniowanej;
 • MNIEJSZY LUB RÓWNY - filtrowanie wartości mniejszych lub równych zdefiniowanej;
 • MNIEJSZY - filtrowanie wartości mniejszych od zdefiniowanej;
 • POMIĘDZY - Filtrowanie wartości z podanego przedziału liczbowego. Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego;
 • POZA - Filtrowanie wartości poza zdefiniowanym przedziałem liczbowym;
 • Warunek filtrowania zapisywany jest w postaci 1 and 2, gdzie pierwsza liczba do dolna granica przedziału a druga to górna granica przedziału liczbowego;
 • BRAK - filtrowanie pól pustych; <
  Filtrowanie danych

  Szukanie informacji za pomocą filtrowania wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

  Szukanie informacji za pomocą filtrowania wykonywane jest za pomocą wiersza filtrowania. W polach wiersza filtrowania zapisywane są wartości a dostępna w polach ikona filtrowania wyświetla listę warunków filtrowania i opcji wykonania Operacji.

Filtrowanie danych

Polecamy: FILTROWANIE DANYCH


Niedobory na inwenturze

Filtrowanie danych Niedobory na inwenturze

Funkcja InteliSense

Funkcja InteliSense
Filtrowanie danych Zaznaczając wiersz tabeli można za pomocą menu kontekstowego uruchamianego prawym przyciskiem myszki wybrać opcję szybkiego filtrowania – funkcja podpowiada możliwe opcje filtrowania – zwana jest InteliSense. W zależności od typu (rodzaju) danych przechowywanych w kolumnie funkcja InteliSense nie tylko podpowiada jakie mogą być wartości filtrowane, ale i zakresy np. daty większe lub mnijesze od wskazanje, wartości liczbowe większe lub mniejsze, wartości puste lub niepuste.

filtrowanie danych raporty

Instrukcja programu, dokumentacja onlineInstrukcja programu, dokumentacja onlineInstrukcja programu, dokumentacja online

Instrukcja programu, dokumentacja online


Wdrożenie CRM

INSTRUKCJA PROGRAMU, DOKUMENTACJA ONLINE -


Rozwiązania dla bazy danych SQL server

INSTRUKCJA PROGRAMU, DOKUMENTACJA ONLINE - baza danych SQL server


SQL Server

INSTRUKCJA PROGRAMU, DOKUMENTACJA ONLINE - SQL Server


Outsourcing IT

INSTRUKCJA PROGRAMU, DOKUMENTACJA ONLINE - Software Studio oferuje usługi doradztwa informatycznego, doradztwa IT, outsourcing IT, outsourcing informatyczny, pomoc w rozwiązywaniu problemów systemów bazodanowych.


Instrukcja programu, dokumentacja online

 • Producent oprogramowania raportującego

  SoftwareStudio jako producent oprogramowania zajmuje się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla firm, tworzeniem oprogramowania oraz świadczeniem usług w zakresie szkoleń i wdrożeń systemów klasy ERP, CRM, CMMS czy WMS.