Report Builder CRM

Analizy i Raporty za Pomocą Excela lub .

SQL Reporting Services

Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.


Za pomocą raportu tabeli przestawnej można podsumowywać, analizować, przeglądać i przedstawiać dane podsumowania. Za pomocą raportu wykresu przestawnego można graficznie przedstawiać dane podsumowania zawarte w raportach tabel przestawnych oraz przedstawiać czytelne porównania, wzorce i trendy. Raporty tabeli przestawnej i raporty wykresu przestawnego umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących istotnych danych w przedsiębiorstwie.

Raport tabeli przestawnej oferuje interakcyjny sposób szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Raport tabeli przestawnej umożliwia szczegółowe analizowanie danych liczbowych i uzyskiwanie odpowiedzi na nieprzewidziane pytania dotyczące tych danych. Główne zastosowania raportu tabeli przestawnej są następujące:

-tworzenie kwerend dotyczących dużych ilości danych na wiele przyjaznych dla użytkownika sposobów;

-częściowe podsumowywanie i gromadzenie danych liczbowych, podsumowywanie danych według kategorii i podkategorii oraz tworzenie niestandardowych obliczeń i formuł;

-rozwijanie i zwijanie poziomów danych w celu sprecyzowania uzyskanych wyników oraz przechodzenie do szczegółów danych podsumowania w celu analizowania interesujących użytkownika obszarów;

-przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych;

-filtrowanie, sortowanie, grupowanie i warunkowe formatowanie najbardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, umożliwiające użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach;

-prezentowanie zwięzłych, atrakcyjnych i opatrzonych adnotacjami raportów w trybie online lub wydrukowanych.Raporty tabeli przestawnej są często używane do analizowania powiązanych podsumowań, zwłaszcza wówczas, gdy jest konieczne podsumowanie długiej listy wartości i porównanie kilku aspektów poszczególnych wartości.

W raporcie tabeli przestawnej poszczególne kolumny lub pola danych źródłowych stają się polami tabeli przestawnej podsumowującymi wiele wierszy zawierających informacje.
Po utworzeniu wstępnego raportu tabeli przestawnej (przez zdefiniowanie źródła danych, rozmieszczenie pól na liście pól tabeli przestawnej i wybranie wstępnego układu) można wykonywać następujące zadania podczas pracy z raportem tabeli przestawnej:


Eksplorowanie danych przez wykonywanie następujących czynności:


rozwijanie i zwijanie danych oraz wyświetlanie szczegółów dotyczących wartości;
sortowanie, filtrowanie oraz grupowanie pól i elementów;
zmienianie funkcji podsumowania oraz dodawanie niestandardowych obliczeń i formuł.


Zmienianie układu formularza i rozmieszczenia pól przez wykonywanie następujących czynności:


zmienianie formy raportu tabeli przestawnej: forma kompaktowa, forma konspektu, forma tabelaryczna;
dodawanie i usuwanie pól oraz zmienianie ich rozmieszczenia;
zmienianie kolejności pól lub elementów.


Zmienianie układu kolumn, wierszy i sum częściowych przez wykonywanie następujących czynności:


włączanie lub wyłączanie nagłówków pól kolumn i nagłówków pól wierszy oraz wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy.
wyświetlanie sum częściowych powyżej lub poniżej odpowiadających im wierszy;
dopasowywanie szerokości kolumn podczas odświeżania;
przenoszenie pola kolumny do obszaru wiersza lub pola wiersza do obszaru kolumny;
scalanie lub rozdzielanie komórek elementów zewnętrznego wiersza lub kolumny.


Zmienianie wyświetlania pustych komórek i błędów przez wykonywanie następujących czynności:


zmienianie sposobu wyświetlania błędów i pustych komórek;
zmienianie sposobu wyświetlania elementów i etykiet bez danych;
wyświetlanie lub ukrywanie pustych wierszy.


Zmienianie formatu przez wykonywanie następujących czynności:


ręczne i warunkowe formatowanie komórek i zakresów;
zmienianie ogólnego stylu formatowania tabeli przestawnej;
zmienianie formatu liczb dla pól;
uwzględnianie formatowania serwera OLAP.


<
Report Builder CRM

Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL Reporting Services pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

SQL Reporting Services

Polecamy: REPORT BUILDER CRM


Raportowanie handlowców

SQL Reporting Services Raportowanie handlowców

Serwer raportów

Report Builder CRM Usługi Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services dostarczają kompletną, serwerową platformę, zaprojektowana w celu zaspokajania dowolnych wszelkie potrzeb związanych z raportowaniem - całość rozwiązania składa się na SERWER RAPORTÓW SQL.

Tworzenie raportów

Report Builder CRM Skuteczność pracy zarządu, analityków biznesowych, menadżerów i coraz popularniejszych pracowników informacji w całej korporacji, zależy w dużym stopniu od dostępu do aktualnych i właściwych danych, dostarczanych w postaci czytelnych raportów. SQL Server 2008 Reporting Services, oferują wszechstronne narzędzia do tworzenia raportów oraz szeroki zakres innowacyjnych formatów raportów, które ułatwiają wydobywanie danych na światło dzienne oraz dostarczanie pracownikom potrzebnych im informacji w formacie najlepiej dostosowanym do potrzeb danej organizacji.

report builder crm

Instrukcja programu, dokumentacja onlineInstrukcja programu, dokumentacja onlineInstrukcja programu, dokumentacja online

Instrukcja programu, dokumentacja online


Rozwiązania dla bazy danych SQL server

INSTRUKCJA PROGRAMU, DOKUMENTACJA ONLINE - baza danych SQL server


Aplikacja internetowa

INSTRUKCJA PROGRAMU, DOKUMENTACJA ONLINE - Aplikacje internetowe to programz, do którzch dostęp uzyskujemy za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki takiemu modelowi dostępu do oprogramowania, jesteś niezależny od czasu i miejsca w których chcesz skorzystać z funkcjonalności, która jest potrzebna.


Outsourcing IT

INSTRUKCJA PROGRAMU, DOKUMENTACJA ONLINE - Software Studio oferuje usługi doradztwa informatycznego, doradztwa IT, outsourcing IT, outsourcing informatyczny, pomoc w rozwiązywaniu problemów systemów bazodanowych.


Magazyn wysokiego składowania

INSTRUKCJA PROGRAMU, DOKUMENTACJA ONLINE - rogramy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server.


Instrukcja programu, dokumentacja online

  • Producent oprogramowania raportującego

    SoftwareStudio jako producent oprogramowania zajmuje się dostarczaniem rozwiązań informatycznych dla firm, tworzeniem oprogramowania oraz świadczeniem usług w zakresie szkoleń i wdrożeń systemów klasy ERP, CRM, CMMS czy WMS.