SQL REPORTING SERVICES

Oprogramowanie raporty SQL sql reporting services

Platforma raportująca SQL Reporting Services


Microsoft Reporting Services to komponent Microsoft SQL Server przeznaczony do udostępniania firmą funkcji prezentacji wyników dla platformy Microsoft Buisness Intelligence.


SQL Reporting Services


SQL Server Reporting Services jest rozwiązaniem Microsoft umożliwiającym tworzenie i automatyczne dostarczanie raportów

oprogramowanie biznesowe | reporting services |

SQL Reporting Services


Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL REPORTING SERVICES pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

raportowanie handlowców |

sql
sql

reporting
reportingreporting

services
servicesservices

Report Builder
Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Technologia SQL REPORTING SERVICES pozwala przygotować raporty i udostępniać je w aplikacji przeglądarkowej.

Raporty
W programie CMMS.net wykorzystano technologie Microsoft SQL REPORTING SERVICES do analizowania danychy i prezentowania wyników. Szablony raportów przygotowano za pomocą Report Builder 3.0

Raportowanie Hermes SQL
Program Hermes SQL firmy Humansoft posiada możliwość wykorzystania narzędzi do raportowania, alternatywnym rozwiązaniem jest wdrożenie programu Studio Raporty.net oparte o SQL REPORTING SERVICES

Reporting Services - platforma raportująca
Microsoft Reporting Services to komponent Microsoft SQL Server przeznaczony do udostępniania firmą funkcji prezentacji wyników dla platformy Microsoft Buisness Intelligence.

Moduł internetowy
Internetowy moduł systemu ERP HermesSQL firmy Humansoft pozwala na zdalną pracę przez internet oraz wykorzystuje SQL REPORTING SERVICES

Instalacja SQL Reporting Services
Przed zainstalowaniem Reporting Services, musisz włączyć Microsoft ASP.NET i Internet Information Services (IIS). Aby to zrobić, trzeba skonfigurować rolę serwera. Po zainstalowaniu wersji SQL Server, należy zainstalować SQL Server Service Pack 2 (SP2) lub nowszym dodatku Service Pack w celu uzyskania pomocy technicznej Microsoft. Po włączeniu wymagane funkcje, należy uruchomić usługi World Wide Web Publishing, jeśli chcesz zainstalować w domyślnej konfiguracji usług Reporting Services. W przeciwnym razie, SQL Server program instalacyjny instaluje Reporting Services i nie skonfigurować usługi raportowania. Na serwerze trzeba dodać rolę Web Server z następującmi komponentami: Static Content; Default Document; Directory Browsing; HTTP Errors; HTTP Redirection; ASP.NET; Windows Authentication; IIS Metabase Compatibility; IIS 6 WMI Compatibility; IIS 6 Scripting Tools; IIS 6 Management Console. Należy uruchomić usługę webową. Po zainstalowaniu Reporting Services (bez automatycznej konfiguracji) oraz Service Packa 2 (niezbędny na platformie Windows 2008) trzeba uruchomić konfiguratora Reporting Services i stworzyć nową pulę aplikacyjną w zakładce Web Service Identity lub wybrać Classic .NET AppPool. Dalszy proces instalacji odbywa się standardowo.

Projektowanie wydruków
Drukowanie dokumentów z programu magazynowego WMS.net oparte zostało na bazie szablonów XML, które publikowane są na serwerze raportów SQL. Wykorzystanie standardu Microsoft w zakresie projektowania dokumentów za pomocą Report Builder oraz SQL REPORTING SERVICES pozwala administratorowi na dowolne zaprojektowanie i dostosowanie postaci dokumentów drukowanych z systemu.

Ewidencja klientów
Kompleksowe gromadzenie informacji o kliencie i dostosowanie kartoteki klienta w zależności od potrzeb firmy. System zapewnia eksport wszystkich tabel do arkusza kalkulacyjnego Excel, posiada opcje wydruków, a na bazie ewidencji klientów można łatwo i prosto zbudować system raportowania poszczególnych procesów sprzedaży i całą analitykę portfolio klientów za pomocą SQL REPORTING SERVICES (edycja Report Builder 3.0) .

Raporty tworzone na zamówienie
Za pomocą elastycznego narzędzia Report Builder oraz rozwiązania Microsoft SQL REPORTING SERVICES oferujemy usługi raportowania danych. Rozwiazania mogą być przygotowane wg indywidualnych potzreb lub ujęte za pomocą Studio Raporty.net udostępniając raporty przez przeglądarkę internetową.

Raportowanie Qguar
Oprogramowanie magazynowe QGUAR (producent Quantum Software S.A.) może być zintegrowane z platformą raportującą SQL REPORTING SERVICES.

Wersja Demo

Dane kontaktowe

SoftwareStudio
SoftwareStudio Sp. z o.o.
60-349 Poznań ul.Ostroroga 5

53 33 22 626

kontakt@softwarestudio.com.pl